Odborné stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad k problematice chovu a drezúry volně žijících druhů zvířat v cirkusech.

Update k 13. 2. 2020: 150 podpisů pod stanoviskem.
Tisková zpráva CAZWV z 13. 2. 2020 ZDEVážené poslankyně, vážení poslanci,

v blízké době budete rozhodovat o novele zákona, který by mohl v České republice po vzoru několika dalších evropských zemí začít skutečně chránit volně žijící (tzv. divoké) druhy zvířat v cirkusech. Do diskuse o této problematice bychom rádi přispěli svým odborným pohledem.

Není pochyb o tom, že cirkusy v minulých staletích poskytovaly lidem možnost zábavy a setkání s exotickými druhy zvířat. Tato doba je minulostí. Využívat v dnešní době pro účely zábavy zvířata, především divoké druhy zvířat, je mimo kulturu a poznání lidské společnosti současné Evropy. Vzdělávací činnost přejaly ústavy a kliniky vysokých škol (například Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Přírodovědecké fakulty českých Univerzit, příslušné fakulty Zemědělských univerzit) a mnohé zoologické zahrady. Zde se problematice chovu a ochrany volně žijících zvířat věnují erudovaní odborníci s teoretickými i praktickými zkušenostmi. Zmíněná pracoviště věnují velkou pozornost i vzdělávání široké veřejnosti.

Cirkusy v dnešní době již funkci poznávací a vzdělávací neplní. Předvádění zvířat v cirkusech deformuje představy lidí o tom, jaké je přirozené chování volně žijících druhů zvířat, jaké jsou jejich přirozené mezidruhové reakce, přirozené reakce na přítomnost člověka a jaké výkony jsou taková zvířata schopna podat ve volné přírodě.

Je nejen na provozovatelích cirkusů, ale i na celé společnosti, aby našla jasné řešení, které současnou neudržitelnou situaci vyřeší, a které bude v souladu s modernými odbornými poznatky. Řadu opatření lze aplikovat bezprostředně, například zcela zastavit další nákup a ve spolupráci s veterinárními lékaři zamezit rozmnožování zvířat v cirkusech a ukončit tak začarovaný kruh existence divokých druhů, které se rodí do nepřirozených podmínek a jsou nucena v nich žít celý svůj život. Významným krokem je vytvořit podmínky pro další život cirkusových zvířat, a to bez nepřirozených transportů a jejich předvádění.

V řadě evropských zemí jsou již aktivity cirkusů s volně žijícími druhy zvířat zakázány a rovněž občanská i odborná veřejnost v České republice svůj odmítavý postoj k existenci cirkusů se zvířaty jasně vyjadřuje.

Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad vyjadřuje plnou podporu přijetí takových právních norem, které jednoznačně zamezí dalšímu odchovu volně žijících druhů zvířat v cirkusech a ukončí drezúru těchto zvířat.

PROF. MVDR. ZDENĚK KNOTEK, CSC.
Diplomate of the European College of Zoological Medicine
prezident České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických
zahrad (CAZWV)
past-president Evropské asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (EAZWV)

Přidám se ke stanovisku České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (originál stanoviska zde)

Signatáři

MVDr. Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové, senátor

Petr Orel, předseda Rady Národní sítě záchranných stanic ČR, senátor

MVDr. Radka Kabrhelová, veterinární lékařka, bývalá kontrolorka cirkusů Krajské veterinární správy

prof. Ing. Ivana Jankovská, Ph.D., Katedra zoologie a rybářství, ČZU v Praze

prof. Adam Petrusek, Ph.D., profesor ekologie, PřF UK

prof. Ondřej Slavík, Ph.D., Katedra zoologie a rybářství, ČZU v Praze

Prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D., Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D. Dipl. ECZM (Wildlife Population Health), Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D., Oddělení etologie, VÚŽV Uhříněves; Katedra etologie a zájmových chovů, ČZU v Praze

Doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

doc. RNDr. Marek Špinka CSc., etolog, Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D. , Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze, ZOO Ústí nad Labem

MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR

Ing. Romana Šonková, členka Ústřední komise pro ochranu zvířat

RNDr. Milada Řeháková, Ph.D., zooložka

MVDr. Michal Dašek, veterinární lékař

MVDr. Denisa Heczková, veterinární lékařka

MVDr. Jiří Jahoda, veterinární lékař

MVDr. Kateřina Vojtková, veterinární lékařka

Ing. Kateřina Gašparová, Česká zemědělská univerzita v Praze

MVDr. Miloš Havelka, veterinární lékař

Mgr. Petra Zíková, zoolog

MVDr. Tomáš Neuman, veterinární lékař

Ing. Matěj Orság, Ph.D. , Mendelova univerzita v Brně

Mgr. Romana Stopková, Ph.D. , Katedra zoologie, PřF UK

Lenka Beata Vaníková, koordinátor a průvodce dětí LDK Prokopáček

RNDr. Barbora Křížková, entomologie

Mgr. et MgA. Roman Černík, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni a Divadelní fakulta AMU

RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D., Ústav pro životní prostředí, PřF UK Praha

Mgr. Ondřej Beran, Ph.D., Filosofická fakulta UPCE

Mgr. Jan Sychra, Ph.D. , Masarykova univerzita

Mgr. Matej Cíbik, Ph.D., Univerzita Pardubice

Mgr. Barbora Kováčová, právnička

Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Mgr. Adéla Nešporová, envipedagog

RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK

Mgr. Ondřej Kubesa, Ph.D. , biochemik

MVDr. Jan Pokorný, veterinární lékař

Mgr. Petr Urban, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR

Mgr. Martin Duľa, Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Mgr. Veronika Bartáková, Ph.D. , Ústav biologie obratlovců AV ČR

Ing. Radovan Smolinský, Ph.D. et Ph.D., Masarykova Univerzita

Mgr. Jana Těšíková , zoolog

MVDr. Alexandra Kolárová, veterinární lékař

Mgr. Ondřej Švec Ph.D. , Ústav filosofie a religionistiky, FF UK

Mgr. Lucia Hároníková, Ph.D., biochemik

Ing. Tereza Müllerová, veterinární technička a zemědělská inženýrka

MVDr. Martin Pán, veterinární lékař

MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D., VFU Brno

Mgr. Ondřej Kauzál, Ústav biologie obratlovců AV ČR

MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D. , odborný asistent

Mgr. Filip Grygar, Ph.D., Katedra filosofie FF, Univerzita Pardubice

Bc. Kateřina Voldřichová, DiS., veterinární technik, farmac. asistent

MVDr. Kamila Farníková, veterinární lékař

PhDr. Jiří Holba, Ph.D., Orientální ústav AV ČR

Bc. Matěj Ferjenčík, arborista

MVDr. Kateřina Segeťová, veterinární lékař

Mgr. Karel Švec, biolog

Mgr. Richard Viduna, vedoucí zoologického oddělení, Zoo Jihlava

MVDr. Jana Juránková, Ph.D. , Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Mgr. Pavlo Fiialkovskyi, veterinární lékař

Ing. Veronika Stupková, biologie a ochrana zájmových organismů

Ing. Stanislav Němec, městský úřad, ochrana přírody a krajiny, veterinární péče a ochrana zvířat proti týrání

Bc. Romana Albrecht Lišková, Zoologická zahrada Na Hrádečku

Ing. Zdeňka Nezmeškalová, ČSOP – koordinátorka národní sítě záchranných stanic pro volně žijící živočichy

Eva Šlosarčíková, chovatel exotické zvěře

Mgr. Štěpán Mairovský, Ministerstvo financí

Mgr. Petra Milerová, zooložka

Ing. Zuzana Pokorná, Ph.D., Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy

Monika Richterová, SOS pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí

Mgr. Monika Stehlíková, učitelka

Mgr. Jiří Bálek, zoolog a dokumentarista

MVDr. Robert Novotný, Ph.D., veterinární lékař

Michal Kratochvíl, chovatel zvířat, Zoo Jihlava

Mgr. Kryštof Horák, PřF MU

Mgr. Pavla Jarošová, Zoologická zahrada Jihlava

Dagmar Střelcová, brigádník v zoo

MVDr. Martin Zelinka, veterinární lékař

Mgr. Jaroslav Peřka, učitel biologie, chovatel

Lucie Pavlačíková, Safari park Dvůr Králové, chovatel cizokrajných zvířat

MVDr. Vladimír Šoltys, veterinární lékař

MVDr. Tomáš Pešina, veterinární lékař

MVDr. Hana Horáková, veterinární lékařka

MVDr. Jana Leimerová, veterinární lékařka

MVDr. Lukáš Pavlačík, Ph.D., Zoo Dvůr Králové a.s., veterinář

MVDr. Jitka Pfeifrová, Veterinární klinika Animed

MVDr. Lucia Frgelecová Ph.D., VFU Brno

MVDr. Dita Višková, veterinární lékařka

MVDr. Martina Štechová, veterinární lékařka

Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci; pedagog a vědecký pracovník

MVDr. Iveta Dobošová, veterinární lékařka

Ing. Barbora Popelářová, Mendelova univerzita

Mgr. Lenka Korhoňová, vedoucí učitelka DDÚ

Mgr. Magdalena Davis, Ph.D., zooložka

MVDr. Iveta Stiksová, veterinární lékařka

Mgr. Jitka Náplavová, učitel

Mgr. Renata Knoblochová, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Milada Boráros, divadelní režisérka

RNDr. Evžen Korec CSc., ředitel ZOO Tábor

RNDr. Martin Šandera, Ph. D., HERPETA

Petr Kiebel, chovatel slonů, Zoo Ústí nad Labem

Kateřina Lochovska, ošetřovatel

Ing. Lenka Skoupá, zootechnik, Toulcův dvůr

Radek Sejkora, biochemik

Ing. Petra Cabalova, molekulární genetik

Ing. Petr Civis, Ph.D., ekolog

Marcel Minář, pedagog

Mgr. Jana Albrechtová, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Mgr. Kamil Vlček, Ph.D. , Fyziologicky ústav AV ČR

Mgr. Magdaléna Hadová, zoolog, ZOO Bratislava

RNDr. Natália Pipová, Ph.D. , Katedra fyziológie živočíchov, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Mgr. Martina Konečná, Ph.D., zooložka, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Adriána Sílešová, ZOO Bratislava

Mgr. Justína Polomová, Centrum biovied, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

Ing. Nikola Pfauserová, Katedra zoologie a rybářství, ČZU v Praze

Ing. Matúš Gašparík, PhD., ČZU v Praze

Mgr. Markéta Marková, zoolog, Národní ústav duševního zdraví

PhDr. Mgr. Marie Hanušová, Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Kateřina Antonová, studentka doktorského studia zoologie, oddělení Etologie a ekologie živočichů, UK

Ing. Veronika Karešová, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Sylva Lanková, Katedra zoologie a rybářství, ČZU v Praze

Bc. Milada Vyhnálková, pedagog

Dott. Mário Pikalík MSc., UPJŠ Katedra fyziologie živočíchov

RNDr. Adam Dušek, Ph.D., Oddělení etologie, VÚŽV, Praha

PhDr. Vladimír Svoboda CSc., Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

Ing. Anna Pilařová, Katedra zoologie a rybářství

Mgr. Alena Klírová, zoolog

PhDr. Anna Sehnalová, Ph.D., University of Oxford

Mgr. Jakub Kocurek, Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK

MVDr. Martina Floriánová, veterinární lékař

MVDr. Ivo Hylák, VYVET – Veterinární klinika Vyškov, Zoopark Vyškov – externí veternář

Mgr. Ruth J. Weiniger, Th.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

MVDr. Klára Fečková, veterinární lékař

MVDr. Adéla Kolářová, Veterinární klinika Krzystek

MVDr. Michaela Jáňová, veterinární lékař

MVDr. Samuel Evinic, Metropolevet.cz

MVDr. Mariana Mazumderová, Veterinární klinika Palackého, Opava

MVDr. Pavlína Pánková Váňová, veterinární lékař

MVDr. Monika Kubánková, Ph.D., veterinární lékař

RNDr. Lucie Hemrová, Ph.D., AV ČR

MVDr. Petra Petrů, Veterinární ordinace – Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Vlašim

MVDr. Lenka Balounová, veterinární lékařka

MVDr. Česlav Wawreczka, veterinární lékař soukromý

MVDr. Kateřina Fuksová

MVDr. Vladimír Vašíček, praktický veterinární lékař

MVDr. Markéta Střádalová, veterinární lékařka

RNDr. Magdalena Lučanová, Ph.D. , PřF JU a BÚ AV ČR

Ing. Jana Knappová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK

Mgr. Marta Vachovcová, učitelka na gymnáziu

Ing. Pavlína Pánová, absolvent ČZU – speciální zootechnika, zájmové chovy zvířat

MVDr. Štěpán Vencl, veterinární lékař

Ing. Silvie Ucová, zoolog ve státní správě

RNDr. Ivona Horká, Ph.D., Katedra biologie a ekologie, PřF OU

Ing. Tereza Šulcová, absolventka ČZU – Zájmové chovy

MVDr. Lada Švábová, veterinární lékařka