Tisková zpráva CAZWV, Praha 13. 2. 2020

Odborníci apelují na poslance: zamezte odchovu a drezuře volně žijících druhů zvířat v cirkusech!

Tisková zpráva CAZWV, Brno 13. 2. 2020

Na tiskové konferenci České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad odborníci vyzvali poslance, aby zamezili odchovu a drezuře volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Podle nich je v dnešní době využívání zvířat, především volně žijících (tzv. divokých) druhů, pro účely zábavy mimo kulturu a poznání lidské společnosti současné Evropy a Česká republika by měla začít tyto druhy skutečně chránit.

Tisková konference České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (CAZWV) proběhla ve čtvrtek 13.2. v odpoledních hodinách v prostoru Impact Hub v Brně. Úvodem na ní vystoupil prezident CAZWV Prof. MVDr. Zdeněk Knotek CSc., Dipl. ECZM,  který představil Odborné stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad k problematice chovu a drezúry volně žijících druhů zvířat v cirkusech adresované poslancům a poslankyním. CAZWV ve svém stanovisku mj. uvádí, že využívat divoké druhy zvířat pro účely zábavy je mimo kulturu a poznání lidské společnosti současné Evropy. Zmiňuje také, že vzdělávací činnost v oblasti divokých druhů zvířat přejaly ústavy a kliniky vysokých škol a mnohé zoologické zahrady, zatímco předvádění těchto zvířat v cirkusech deformuje představy lidí o tom, jaké je jejich přirozené chování. Stanovisko proto apeluje na poslance a poslankyně k “přijetí takových právních norem, které jednoznačně zamezí dalšímu odchovu volně žijících druhů zvířat v cirkusech a ukončí drezuru těchto zvířat.

CAZWV apeluje na poslance právě nyní, neboť Poslanecká sněmovna bude brzy rozhodovat o novele zákona na ochranu zvířat proti týrání, která se mj. týká zvířat v cirkusech. V současnosti je zakázáno využívat v cirkusech nově narozené jedince primátů, ploutvonožců, kytovců (vyjma delfínovitých), nosorožců, hrochů a žiraf. Návrh novely pak výčet rozšiřuje o slony a delfínovité. Kromě toho předpokládá zavedení licencí pro veřejné vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování za účelem veřejného vystoupení, což kritizují nejen ochránci zvířat, ale i celá řada odborníků.

Prezident CAZWV Prof. Zdeněk Knotek k tomu na konferenci uvedl:„Je nejen na provozovatelích cirkusů, ale i na celé společnosti, aby našla jasné řešení, které současnou neudržitelnou situaci vyřeší, a které bude v souladu s moderními odbornými poznatky. Řadu opatření lze aplikovat bezprostředně, například zcela zastavit další nákup a ve spolupráci s veterinárními lékaři zamezit rozmnožování zvířat v cirkusech a ukončit tak začarovaný kruh existence divokých druhů, které se rodí do nepřirozených podmínek a jsou nucena v nich žít celý svůj život.

Stanovisko CAZWV bylo počátkem roku zveřejněno na internetu[1]. Pod jeho znění se od té doby podepsalo přibližně 150 akademiků, veterinářů a dalších odborných pracovníků. Na tiskové konferenci vystoupila MVDr. Radka Kabrhelová, veterinární lékařka a bývalá kontrolorka cirkusů Krajské veterinární správy, která svým podpisem stanovisko CAZWV podpořila. „Jako bývalá veterinární inspektorka Krajské veterinární správy i členka CAZWV plně souhlasím s jejím stanoviskem. Z mých bývalých pracovních zkušenosti veterinární inspektorky vím, že prostředí chovu zvířat v cirkusech nemůže nikdy zvířatům zajistit dostatečně velké prostory pro jejich přirozené chování a volnost pohybu. Výcvikem je potlačováno vrozené chování zvířat, protože jsou podrobována ke cvikům za účelem zábavy pro lidi. Byla bych ráda, kdyby se Česká republika připojila ke státům, kde je již drezúra zvířat v cirkusech zakázána,” k tomu říká MVDr. Radka Kabrhelová.

Stanovisko CAZWV podpořili i senátoři MVDr. Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové  a Petr Orel, předseda Rady Národní sítě záchranných stanic ČR. „Jsem jednoznačně pro, aby z cirkusů postupně zmizely všechny druhy volně žijících zvířat a zakázal se v těchto zařízeních jejich odchov. Podmínky pro chov těchto druhů v cirkusech, i v těch nejlepších, nemohou naplňovat jejich biologické a etologické potřeby. Jsem toho soudu, že naše současné vědomosti o životě a potřebách divokých zvířat vylučují takovéto jejich využívání, či spíše zneužívání, i z etických a humánních důvodů. Česká republika by se měla zařadit mezi ty státy EU, které drezury divokých zvířat již zakázaly,“ říká Petr Orel.

Stejně jako skončila obludária, ponižující předvádění lidí s fyzickými anomáliemi, stejně tak se stane minulostí nedůstojné zacházení se zvířaty v cirkusech. A měli bychom to uspíšit, neb zvířata podstupující drezuru a obývající mobilní klece trpí. Provozovatelé cirkusů to sice popírají, ale i široké veřejnosti je čím dál víc jasnější, že do jednadvacátého století cirkusová drezúra divokých zvířat nepatří,” dodává MVDr. Přemysl Rabas.

V řadě evropských zemí jsou již aktivity cirkusů s volně žijícími druhy zvířat zakázány a rovněž občanská i odborná veřejnost v České republice svůj odmítavý postoj k existenci cirkusů se zvířaty jasně vyjadřuje.

Více informací na vedcihajizvirata.cz
Kontakty: Prof. MVDr. Zdeněk Knotek CSc., Dipl. ECZM, prezident České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: 604 205 305, knotekz@vfu.cz, https://cazwv-eu.webnode.cz/ 

MVDr. Radka Kabrhelová, veterinární lékařka a bývalá kontrolorka cirkusů Krajské veterinární správy: rad3kab@post.cz

Filip Larmer, asistent senátora Petra Orla: 702 016 488, filip.larmer@gmail.com 

Miroslav Koranda, asistent senátora Přemysla Rabase: 739 320 640, mk@premyslrabas.cz

____________
[1] Stanovisko CAZWV: http://vedcihajizvirata.cz/